โปรโมชั่น

คืนเงินเกมส์ออนไลน์ 0.2%
สูงสุด 300,000 บาท

รหัสโปรโมชั่น=OL001
ระยะโปรโมชั่น : 01 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

คืนคอมมิชชั่น
มวยสด 0.4%

คืนคอมมิชชั่นมวยสด 0.4%
ระยะโปรโมชั่น : 15 กรกฎาคม 2562 - 31 มกราคม 2565

รายละเอียด

คืนคอมมิชชั่นคาสิโน
สูงสุด 39,999 บาท!!

รหัสโปรโมชั่น=OP008
ระยะโปรโมชั่น :01 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2565

รายละเอียด

คืนคอมมิชชั่นกีฬา(สปอร์ต)
สูงสุด 45,000 บาท!!

รหัสโปรโมชั่น=OP004
ระยะโปรโมชั่น : 01 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2565

รายละเอียด

ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่นของ Open365

  • ข้อเสนอในการใช้งานโปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้เล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น และ Open365 อาจใช้ สิทธิพิจารณาจำกัด สิทธิของสมาชิกในการเข้าร่วมโปรโมชั่นหนึ่ง โปรโมชั่นใดที่มีการใช้งานอยู่
  • ข้อเสนอของ Open365 ทั้งหมดสำหรับสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง(เบอร์โทรศัพท์,ชื่อนามสกุล,และวันเดือนปีเกิด)
  • ข้อเสนอนี้จำกัดเพียงหนึ่งบัญชี ต่อชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ำกัน ตามแต่ละบุคคล ครอบครัว ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร และ ไอพี แอดเดรส
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับใช้ของทาง Open365
  • ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Open365 หรือหากพบว่ามีการ ละเมิดคุณสมบัติในการสมัครไม่ ว่าจะกระทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกับโปรโมชั่นนี้หรือโปรโมชั่นอื่นๆเพื่อให้ ได้มาซึ่งโบนัสหรือเพื่อ แสวงหาผลกำไร ทาง
  • Open365.com ขอสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิกหรือเรียกคืนเงินโบนัส และเงินที่เล่นได้ และขอสงวนสิทธ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าโบนัสเงินฝากเพื่อให้ครอบ คลุมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด